Ullensaker Orienteringslag

Ullensaker Orienteringslag

Oline Soma Slåstad tildelt Skogkarenes innsatspokal

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 23. Feb 2021

Skogkarens klubb Romerike deler hvert år ut en innsatspokal til en jente og en gutt fra en av orienteringsklubbene på Romerike. Kriteriene for å bli tildelt denne pokalen er aktiv deltakelse i orienteringsmiljøet og gode prestasjoner i større orienteringsløp. Oline utmerket seg blandt annet med 5. plass sammenlagt i D 13-14 i Trimtex-cup. Pokalen ble utdelt under Ullensaker o-lags årsmøte. 

Skogkarenes Klubb Romerike består av gamle orienteringsløpere og gamle tillitsvalgte fra klubbene på Romerike som møtes  for å holde gammelt vennskap ved like. Klubben er opptatt av å støtte de yngre som satser på orientering som sin idrett gjennom blant annet å dele ut en årlig innsatspokal. Vi gratulerer Oline med pokalen for 2020.0 Kommentar

Saksdokumenter til årsmøtet for 2020

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 26. Jan 2021

Årsmøtet gjennomføres digitalt på Microsoft Teams tirsdag 2. februar kl. 19:00 grunnet smittevernhensyn.


Møteinnkalling er utsendt til e-post adressen til alle registrerte medlemmer over 15 år.  

Kontakt ullensakerorientering@gmail.com dersom du mangler innkallingen.


Saksliste og saksdokumenter er tilgjengelig her.


På vegne av styret,

Tommy Skårbø

Leder
0 Kommentar

Innkalling til årsmøte for 2020

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 31. Des 2020

Det innkalles med dette til årsmøte for Ullensaker Orienteringslag tirsdag 2. februar 2021.

Sted: Frivilligsentralen, Sveavegen 36, Jessheim (kan bli endret til digitalt Teams møte på kort varsel).

Tid: kl. 19:00

 

SAKLISTE: 


  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder og referent 
  3. Valg av to til å underskrive protokollen 
  4. Behandle årsmeldingen for 2020
  5. Behandle regnskapet for 2020
  6. Saker fra styret 
  7. Innkomne forslag
  8. Behandle budsjettet for 2021
  9. Valg 

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 19. januar 2021. Sendes til ullensakerorientering@gmail.com 

 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, se o-lagets Lovnorm §5.

For styret i Ullensaker o-lag, 

Tommy Skårbø

Leder


0 Kommentar

28 deltagere løp Koronaspesial på Brennifjellet

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 19. Mai 2020

Saken er oppdatert med revidert resultatliste 27/5!

Koranaspesial på Brennifjellet ble avsluttet 17.mai og vi har registrert 27 deltagere. Resultatliste finnes under "Raumarkarusell" eller direktelink her. Mange har også lastet opp løpet sitt på Livelox.

Nå har vi nytt Koronaspesial løpstilbud på nytt kart "Hauerseter". Disse løypene står ute til 31. mai. Vi har laget 4 spennende løyper i ulik vanskelighetsgrad A, B, C og N. Mer info finnes under "Raumarkarusell".

Det er også løpstilbud nord på Bergermoen i Eidsvoll i samme periode. 

På Eltonåsen har Gjerdrum ute løypene til Raumar Open 1 til 24. mai. 
0 Kommentar

Raumarkarusell 2020 Koronaspesial

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 29. Apr 2020

Myndighetene har innført omfattende smitteverntiltak for å hindre spredningen av koronaviruset SARS-CoV-2 som forårsaker sykdommen COVID-19. Så lenge smittevernstiltakene videreføres, kan ordinære orienteringsløp ikke gjennomføres. Dette gjelder foreløpig til 15. juni 2020.

Raumar Orientering inviterer derfor til modifiserte karuselløp i lokalkubbene. Løpene er basert på malen fra Raumarkarusellen, men med noen modifikasjoner for å overholde smittevernbestemmelsene.

Les mer om karuselløpene her


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline