INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2017

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 3. Jan 2018

Første gang publisert 3.januar 2017

Det innkalles med dette til årsmøte mandag 29.januar 2018

 Sted:   Hovin gård

 Tid:     kl. 19.00   

 

 SAKLISTE: 

1.         Godkjenning av innkalling.

2.         Valg av møteleder og referent

3.         Valg av to til å underskrive protokollen

4.         Behandle årsmeldingen for 2017

5.         Behandle regnskapet for 2017

6.         Saker fra styret

7.         Innkomne forslag

8.         Behandle budsjettet for 2018

9.         Valg

 

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 21. januar 2018.   

 

For styret i Ullensaker o-lag,
Kari Kamstrup Hovind
leder


Les innkallingen
Kommentarer

0 Kommentar

Logg inn for å skrive en kommentar.

Powered by: Bloc