Stipend for utøvere i UOL

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 18. Mar 2018

Første gang publisert 18.mars 2018

Alle utøvere som er medlem av UOL kan søke om økonomisk støtte på dokumenterte utgifter for 2017 og som ikke dekkes gjennom Raumar. Søknadsfrist er 1.mai 2018.


På grunn av den gode økonomiske situasjonen i UOL, har styret vedtatt at alle utøvere som er medlem av UOL kan søke om økonomisk støtte på dokumenterte utgifter for 2017 og som ikke dekkes gjennom Raumar. Det er satt av en pott på kr 50 000,-. Den øvre grense som hver enkelt utøver kan få dekket er satt til kr 10 000,-.

Det kan søkes om refusjon av utgifter til reise, transport, klær, utstyr, samlinger og andre faktiske utgifter relatert til orienteringsidretten. Reiser og transport skal være relatert til aktivitet der du har deltatt for Raumar. Søknaden vil gjelde for 2017.

Søknaden må innholde en oversikt og forklaring på hva som ønskes dekt og beløp. I tillegg må det legges ved kvitteringer (ev. fra bankutskrift) eller annen dokumentasjon på de utgifter man søker om økonomisk støtte til.

Søknad om økonomisk støtte sendes til ullensakerorientering@gmail.com og markeres «Økonomisk støtte, 2017 sesongen».


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.