Innkalling til årsmøte for 2020

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 31. Des 2020

Det innkalles med dette til årsmøte for Ullensaker Orienteringslag tirsdag 2. februar 2021.

Sted: Frivilligsentralen, Sveavegen 36, Jessheim (kan bli endret til digitalt Teams møte på kort varsel).

Tid: kl. 19:00

 

SAKLISTE: 


 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av møteleder og referent 
 3. Valg av to til å underskrive protokollen 
 4. Behandle årsmeldingen for 2020
 5. Behandle regnskapet for 2020
 6. Saker fra styret 
 7. Innkomne forslag
 8. Behandle budsjettet for 2021
 9. Valg 

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 19. januar 2021. Sendes til ullensakerorientering@gmail.com 

 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, se o-lagets Lovnorm §5.

For styret i Ullensaker o-lag, 

Tommy Skårbø

Leder
28 deltagere løp Koronaspesial på Brennifjellet

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 19. Mai 2020

Saken er oppdatert med revidert resultatliste 27/5!

Koranaspesial på Brennifjellet ble avsluttet 17.mai og vi har registrert 27 deltagere. Resultatliste finnes under "Raumarkarusell" eller direktelink her. Mange har også lastet opp løpet sitt på Livelox.

Nå har vi nytt Koronaspesial løpstilbud på nytt kart "Hauerseter". Disse løypene står ute til 31. mai. Vi har laget 4 spennende løyper i ulik vanskelighetsgrad A, B, C og N. Mer info finnes under "Raumarkarusell".

Det er også løpstilbud nord på Bergermoen i Eidsvoll i samme periode. 

På Eltonåsen har Gjerdrum ute løypene til Raumar Open 1 til 24. mai. 


Raumarkarusell 2020 Koronaspesial

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 29. Apr 2020

Myndighetene har innført omfattende smitteverntiltak for å hindre spredningen av koronaviruset SARS-CoV-2 som forårsaker sykdommen COVID-19. Så lenge smittevernstiltakene videreføres, kan ordinære orienteringsløp ikke gjennomføres. Dette gjelder foreløpig til 15. juni 2020.

Raumar Orientering inviterer derfor til modifiserte karuselløp i lokalkubbene. Løpene er basert på malen fra Raumarkarusellen, men med noen modifikasjoner for å overholde smittevernbestemmelsene.

Les mer om karuselløpene her
Stolpejakten Ullensaker starter opp tirsdag 5.mai 2020

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 29. Apr 2020

Ullensaker o-lag starter opp Stolpejakten Ullensaker 2020 tirsdag 5.mai.

I år  bruker vi et helt nytt kart over Brennifjellet som ligger nordøst for  Jessheim sentrum. Det blir 80 stolper til sammen på Jessheim og Brennifjellet klare til åpningen 5.mai. 

I tillegg blir det satt ut 20 stolper på Kløfta som blir klare i løpet av juni 2020. Årets kart på Kløfta blir over et større område enn i fjorårets kart.

Stolpejakten Ullensaker et et gratis lavterkeltilbud for å få folk i fysisk aktivitet. 
Treningsløyper Langelandsfjellet for egentrening

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 1. Apr 2020

Det er nå lagt ut to treningsløyper sør på Langelandsfjellet for de som ønsker seg en tur i skogen.
A-løype 4 km og C-løype 2,1 km.
Les PM godt før start og følg nøye de retningslinjer som er beskrevet vedrørende smittevern.


Trening Randbyvegen mars 2020 A+C+PM.pdf
Økonomisk støtte til utøvere i UOL for 2019 sesongen

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 29. Mar 2020

På grunn av den gode økonomiske situasjonen i UOL, har årsmøtet vedtatt at alle utøvere som er medlem av UOL kan søke om økonomisk støtte på dokumenterte utgifter for 2019 og som ikke dekkes gjennom Raumar. Det er satt av en pott på kr 40 000,-. Den øvre grense som hver enkelt utøver kan få dekket er satt til kr 10 000,-.

Det kan søkes om refusjon av utgifter til reise, transport, klær, utstyr, samlinger og andre faktiske utgifter relatert til orienteringsidretten. Reiser og transport skal være relatert til aktivitet der du har deltatt for Raumar. Søknaden vil gjelde for 2019.

Søknaden må inneholde en oversikt og forklaring på hva som ønskes dekt og beløp. I tillegg må det legges ved kvitteringer (ev. fra bankutskrift) eller annen dokumentasjon på de utgifter man søker om økonomisk støtte til.

Søknad om økonomisk støtte sendes til ullensakerorientering@gmail.com og markeres «Økonomisk støtte, 2019 sesongen».

Søknadsfrist settes til 1. mai 2020 og behandles deretter av Styret.
Årsmøte 2019

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 5. Jan 2020

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2019

ULLENSAKER ORIENTERINGSLAG
Det innkalles med dette til årsmøte tirsdag 28.januar 2020
Sted: Hovin gård
Tid: kl. 19.00


SAKLISTE:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av møteleder og referent 
 3. Valg av to til å underskrive protokollen 
 4. Behandle årsmeldingen for 2019
 5. Behandle regnskapet for 2019
 6. Saker fra styret 
 7. Innkomne forslag
 8. Behandle budsjettet for 2020
 9. Valg 

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 21januar 2020. 

For styret i Ullensaker o-lag, 

Kari Kamstrup Hovind

leder


Her kan du laste ned innkallingen i pdf-format: 

Innkalling Årsmøte


Dokumenter til Årsmøte:
Årsberetning Ullensaker orienteringslag 2019
Årsberetning Trenings- og rekrutteringskomiteen 2019
Årsberetning Stolpejakten Ullensaker 2019
Årsberetning Teknisk komite 2019
http://www.klubbinfo.no/bilder/uol/1262117666.jpg