Verdens orienteringsdag (WOD) 2023

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 16. Mai 2023


Ullensaker orienteringslag (UOL) arrangerer Verdens orienteringsdag mandag 22. mai kl. 18:30-19:30 ved Skogmo skole.  

Arrangementet er rettet mot nybegynnere i alle aldre og det vil gjennomføres enkel instruksjon. Alle vil ha mulighet til å prøve seg i en enkel løype. Det kreves ingen forkunnskaper eller utstyr for å delta.

Arrangementet vil samkjøres med rekrutt-trening på samme lokasjon så perfekt for foreldre, venner og bekjente å delta.

Lørdag 6. mai utvider vi Stolpejakten Ullensaker med 20 nye stolper på Gardermoen

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 3. Mai 2023

OBS! 

5 av stolpene ligger langs en elv i bunnen av en ravinedal, og der er det fortsatt mye snø - se bilde. Vi anbefaler derfor å vente 1-2 uker før man tar turen ned dit. Da vil hvitveisen også rekke å dekke dalsidene, et flott syn som det er verdt å vente på.

Det er i tillegg en del vindfall, så hvis man på tross av våre anbefalinger velger å ta hele runden første uken, må man være forberedt på at deler av turen blir strabasiøs.

Stolpejakten åpner 22. april

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 10. Apr 2023

Vi åpner Stolpejakten Ullensaker med 50 stolper på Jessheimkartet 22. april. Dette er en uke senere enn planlagt oppstart på grunn av mye snø i terrenget.

Nye stolper kommer på et nytt kart over Gardermoen og ravineområdet fra 6. mai. Her blir det mange spennende stolper! Vi anbefaler denne turen under hvitveisblomstringen i mai.

De siste 30 stolpene kommer 20 mai fordelt på Kløfta og Hauerseter.

Les mer info under "Stolpejakten Ullensaker"
Oppstart trening 8-12 år

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 30. Mar 2023

Oppstart Rekrutt-trening 2023Vi starter opp igjen med trening for 8-12 åringer 17 april.

Sted: I parken bak Jessheim videregående skole.

Tid: mandag 17 april 2023 kl. 18.30-19.30

Treningen er for både nybegynnere og de som har vært med tidligere år. 

Det blir gitt egen opplæring for helt nye utøvere på de første treningene.


Invitasjon for nye utøvere her: Orienteringstrening 8-12 år

Treningsplan vår 2023: Treningsplan våren 2023


Treninger rekrutter 8-12 år med oppstart 17. april 2023

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 24. Mar 2023

Hei nye og gamle orienteringsløpere i rekruttgruppa!
Håper dere har hatt en bra vinter og har vært i mye god aktivitet selv om vi ikke har hatt rekrutttrening!
Men nå må du gjøre deg klar:  Vi starter med fellestrening mandag 17.april! Da er det også åpent for helt nye. Få med venner og kjente! 
Treningsplan er under utarbeidelse. Vi planlegger å ha den første treningen i parken bak videregående. ( Der vi hadde noe av NM arrangementet i fjor)
Sett av helga 3.-4. juni. Da er det rekruttsamling for flere klubber i Nydalen. ( Kommer mer info) 

Vi sees 17.april!  Gleder oss!

Saksdokumenter til årsmøtet for 2022

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 13. Feb 2023

Minner om årsmøtet som gjennomføres tirsdag 14. februar kl. 19:00 ved Frivilligsentralen Jessheim (Sveavegen 36).

Saksdokumenter ligger på medlemssidene her.


Vel møtt!


På vegne av styret,

Tommy Skårbø

Leder
Innkalling til årsmøte for 2022

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 11. Jan 2023

Det innkalles med dette til årsmøte for Ullensaker Orienteringslag tirsdag 14. februar 2023.

Sted: Frivillighetens hus, Sveavegen 36, Jessheim.

Tid: kl. 19:00    

SAKLISTE: 

 

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder og referent 
  3. Valg av to til å underskrive protokollen 
  4. Behandle årsmeldingen for 2022
  5. Behandle regnskapet for 2022
  6. Saker fra styret 
  7. Innkomne forslag
  8. Behandle budsjettet for 2023
  9. Valg 

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 31. januar 2023. Sendes til ullensakerorientering@gmail.com 

 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, se o-lagets Lovnorm §5.

For styret i Ullensaker o-lag, 

Tommy Skårbø

Leder