Ullensaker Orienteringslag

Ullensaker Orienteringslag

Innkalling til årsmøte for 2020

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 31. Des 2020

Det innkalles med dette til årsmøte for Ullensaker Orienteringslag tirsdag 2. februar 2021.

Sted: Frivilligsentralen, Sveavegen 36, Jessheim (kan bli endret til digitalt Teams møte på kort varsel).

Tid: kl. 19:00

 

SAKLISTE: 


  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder og referent 
  3. Valg av to til å underskrive protokollen 
  4. Behandle årsmeldingen for 2020
  5. Behandle regnskapet for 2020
  6. Saker fra styret 
  7. Innkomne forslag
  8. Behandle budsjettet for 2021
  9. Valg 

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 19. januar 2021. Sendes til ullensakerorientering@gmail.com 

 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, se o-lagets Lovnorm §5.

For styret i Ullensaker o-lag, 

Tommy Skårbø

Leder


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline