Stipend for aktive utøvere i Ullensaker orienteringslag

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 27. Feb 2022

Årsmøtet har vedtatt at alle utøvere som er medlem av UOL kan søke om økonomisk støtte på dokumenterte utgifter for 2021 og som ikke dekkes gjennom Raumar. Det er satt av en pott på kr 40 000,-. Den øvre grense som hver enkelt utøver kan få dekket er satt til kr 7 500,-.

Det kan søkes om refusjon av utgifter til reise, transport, klær, utstyr, samlinger og andre faktiske utgifter relatert til orienteringsidretten. Reiser og transport skal være relatert til aktivitet der du har deltatt for Raumar. Søknaden vil gjelde for 2021.

Søknaden må inneholde en oversikt og forklaring på hva som ønskes dekt og beløp. I tillegg må det legges ved kvitteringer (ev. fra bankutskrift) eller annen dokumentasjon på de utgifter man søker om økonomisk støtte til.

Søknad om økonomisk støtte sendes til ullensakerorientering@gmail.com og markeres «Økonomisk støtte, 2021 sesongen».

Søknadsfrist settes til 1. mai 2022 og behandles deretter av Styret.
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.