Innkalling til årsmøte 2013

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 2. Jan 2015Første gang publisert 5.januar 2014. Oppdatert 23.januar med årsmelding.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2013

ULLENSAKER ORIENTERINGSLAG


Det innkalles med dette til årsmøte onsdag 29. januar 2014

Sted:Hovin gård

Tid:kl. 19.00
SAKLISTE:

1.Godkjenning av innkalling.
2.Valg av møteleder og referent
3.Valg av to til å underskrive protokollen
4.Behandle årsmeldingen for 2013
5.Behandle regnskapet for 2013
6.Saker fra styret
7.Innkomne forslag
8.Behandle budsjettet for 2014
9.Valg


Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 22. januar 2014.For styret i Ullensaker o-lag,

Marianne Risebrobakken
sekretær


INNKALLING_ÅRSMØTE_FOR_2013.pdf

ÅRSBERETNING UOL for 2013.pdf

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.