Innkalling til årsmøte 2012

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 4. Jan 2015

Publiser 15.januar 2013


Første gang publisert 7.januar 2013. Oppdatert med årsmelding 21.januar 2013.


INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2012

ULLENSAKER ORIENTERINGSLAG
Det innkalles med dette til årsmøte onsdag 30. januar 2013

Sted:Hovin gård

Tid:kl. 19.00
SAKLISTE:

1.Godkjenning av innkalling.
2.Valg av møteleder og referent
3.Valg av to til å underskrive protokollen
4.Behandle årsmeldingen for 2012
5.Behandle regnskapet for 2012
6.Saker fra styret
7.Innkomne forslag
8.Behandle budsjettet for 2013
9.Valg


Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 24. januar 2013.For styret i Ullensaker o-lag, Marianne Risebrobakken
sekretær

INNKALLING_ÅRSMØTE_FOR_2012.pdf
ÅRSBERETNING ULLENSAKER ORIENTERINGSLAG 2012.pdf

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.