Innkalling til årsmøte for 2014

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 8. Jan 2015

Første gang publisert 7.januar 2015INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2014

ULLENSAKER ORIENTERINGSLAG
Det innkalles med dette til årsmøte onsdag 4. februar 2015Sted: Hovin gård

Tid: kl. 19.00

SAKLISTE:

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Valg av to til å underskrive protokollen
  4. Behandle årsmeldingen for 2014
  5. Behandle regnskapet for 2014
  6. Saker fra styret
  7. Innkomne forslag
  8. Behandle budsjettet for 2015
  9. Valg


Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 28. januar 2015.For styret i Ullensaker o-lag,

Marianne Risebrobakken
sekretær


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.