Innkalling til årsmøte 2011

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 13. Jan 2015

Publisert 29.januar 2012Første gang publisert 3.januar 2012. Oppdatert med årsmelding 21.januar 2012.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2011

ULLENSAKER ORIENTERINGSLAGDet innkalles med dette til årsmøte tirsdag31. januar 2012

Sted: Hovin gård

Tid: kl. 19.00
SAKLISTE:

1. Godkjenning av innkalling.
2. Valg av møteleder og referent
3. Valg av to til å underskrive protokollen
4. Behandle årsmeldingen for 2011
5. Behandle regnskapet for 2011
6. Saker fra styret
7. Innkomne forslag
8. Behandle budsjettet for 2012
9. Valg

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 24. januar 2012.


For styret i Ullensaker o-lag,

Kari Kamstrup Hovind
leder

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2011.pdf

ÅRSBERETNING 2011.pdf

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.