INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 11. Jan 2009

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2008

ULLENSAKER ORIENTERINGSLAG

Det innkalles med dette til årsmøte 26. januar 2009

Sted:Hovin gård

Tid:kl. 18.30

SAKLISTE:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Valg av to til å underskrive protokollen
  3. Behandle årsmeldingen for 2008
  4. Behandle regnskapet for 2008
  5. Nye vedtekter for UOL
  6. Innkomne forslag
  7. Fastsettelse av kontingent for 2009
  8. Behandle budsjettet for 2009
  9. Valg

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 19. januar 2009.

Forslaget til nye vedtekter legges ut på klubbens hjemmeside, http://home.c2i.net/norheim/før årsmøtet. De som ikke har tilgang til internett kan ta kontakt med leder.


For styret i Ullensaker o-lag,


Anne Catherine Ekroll
leder

Årsberetning


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.