INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2007

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 1. Jan 2008

Første gang publisert 1.januar 2008


Det innkalles med dette til årsmøte 28. januar 2008

Sted:Hovin skole

Tid:kl. 19.00

SAKLISTE:

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Valg av to til å underskrive protokollen
  3. Behandle årsmeldingen for 2007
  4. Behandle regnskapet for 2007
  5. Innkomne forslag
  6. Fastsettelse av kontingent for 2008
  7. Behandle budsjettet for 2008
  8. Valg

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 21. januar 2008.

For styret i Ullensaker o-lag,

Anne Catherine Ekroll

Leder

Last ned årsmøtepapirer


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.