Innkalling årsmøte Raumar OL

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 30. Jan 2008

Første gang publisert 30.januar 2008

Raumar o-lag


Årsmøte


Onsdag 6. februar kl 19.00

Hovin Skole i Ullensaker

Hovin skole ligger ved Rv 178 vest i Ullensaker

Alle medlemmer er hjertelig velkommen.


Saksliste

1. Åpning

  • Godkjenning av innkalling og saksliste
  • Valg av møteleder og referent
  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2007

3. Regnskap 2007

4. Budsjett 2008, inkl. evt utøverstipend

5. Handlingsplan 2008 – 2011

6. Logo for Raumar

7. Innkomne forslag

8. Valg

  • Leder
  • Påmelder
  • Sponsoransvarlig
  • Kasserer
  • Leder treningskomitee
  • Leder arrangementskomitee
  • 1 revisor for 2 år

Enkel bevertning


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.