Saksdokumenter til årsmøtet for 2023

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 30. Jan 2024

Minner om årsmøtet som gjennomføres mandag 12. februar kl. 19:00 ved Frivilligsentralen Jessheim (Sveavegen 36).

Saksdokumenter ligger på medlemssidene her.


Vel møtt!


På vegne av styret,

Tommy Skårbø

Leder
Innkalling til årsmøte for 2023

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 9. Jan 2024

Det innkalles med dette til årsmøte mandag 12. februar 2024

Sted: Frivillighetens hus, Sveavegen 36, Jessheim.

Tid: kl. 19:00    

 

SAKLISTE: 

 

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Valg av møteleder og referent 
  3. Valg av to til å underskrive protokollen 
  4. Behandle årsmeldingen for 2023
  5. Behandle regnskapet for 2023
  6. Saker fra styret 
  7. Innkomne forslag
  8. Behandle budsjettet for 2024
  9. Valg 

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 29. januar 2024. Sendes til ullensakerorientering@gmail.com 

 

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

 

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget, se o-lagets Lovnorm §5.

 

For styret i Ullensaker o-lag, 

Tommy Skårbø

Leder