Stipend for utøvere i UOL!!

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 23. Okt 2017

Første gang publisert 23.oktober 2017


På grunn av den gode økonomiske situasjonen i UOL, har styret vedtatt at alle utøvere som er medlem av UOL kan søke om økonomisk støtte på dokumenterte utgifter i 2016 og som ikke dekkes gjennom Raumar. Det satt av en pott på kr 50 000,-. Den øvre grense som hver enkelt utøver kan få dekket er satt til kr 10 000,-.

Det kan søkes om refusjon av utgifter til reise, transport, klær, utstyr, samlinger og andre faktiske utgifter relatert til orienteringsidretten. Søknaden vil gjelde for 2016.

Søknaden må innholde en oversikt over med forklaring på hva som ønskes dekt og beløp. I tillegg må det legges ved kvitteringer (ev. fra bankutskrift) eller annen dokumentasjon på de utgifter man søker om økonomisk støtte til.

Søknad om økonomisk støtte sendes til ullensakerorientering@gmail.com og markeres «Økonomisk støtte, 2016 sesongen».

 

Søknadsfrist settes til 1. desember 2017 og behandles deretter av Styret.Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.