Stipend for satsende aktive utøvere inntil 26 år i Ullensaker Orienteringslag

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 7. Mar 2024


Årsmøtet vedtok at satsende aktive utøvere inntil 26 år som er medlem av UOL kan søke om økonomisk støtte på dokumenterte utgifter for 2023 og som ikke dekkes gjennom Raumar. Det er satt av en total pott på inntil kr 40 000,-. 

Det kan søkes om refusjon av utgifter til reise, transport, klær, utstyr, samlinger og andre faktiske utgifter relatert til orienteringsidretten. Reiser og transport skal være relatert til aktivitet der du har deltatt for Raumar. Søknaden vil gjelde for 2023. 

Søknaden må inneholde en oversikt og forklaring på hva som ønskes dekt og beløp. I tillegg må det legges ved kvitteringer (ev. fra bankutskrift) eller annen dokumentasjon på de utgifter man søker om økonomisk støtte til.

Søknad om økonomisk støtte sendes til ullensakerorientering@gmail.com og markeres «Økonomisk støtte, 2023 sesongen».

Søknadsfrist settes til 1. mai 2024 og behandles deretter av Styret.