INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2009

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 31. Jan 2015

Publisert 29.desember 2009INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2009
ULLENSAKER ORIENTERINGSLAG
Det innkalles med dette til årsmøte 25. januar 2010
Sted:Hovin gård
Tid:kl. 19.00
SAKLISTE:
  1. Valg av møteleder og referent
  2. Valg av to til å underskrive protokollen
  3. Behandle årsmeldingen for 2009
  4. Behandle regnskapet for 2009
  5. Saker fra styret
  6. Innkomne forslag
  7. Fastsettelse av kontingent for 2010
  8. Behandle budsjettet for 2010
  9. Valg
Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 18. januar 2010.

For styret i Ullensaker o-lag,

Anne Catherine Ekroll
lederKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.