INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2015

Postet av Ullensaker Orienteringslag den 18. Des 2015

Publisert 18.desember 2015


Det innkalles med dette til årsmøte mandag 25.1.16

Sted: Hovin gård

Tid: kl. 19.00

SAKLISTE:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av møteleder og referent
 3. Valg av to til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsmeldingen for 2015
 5. Behandle regnskapet for 2015
 6. Saker fra styret
  1. Endringer i lovene for idrettslag fra NIF
 7. Innkomne forslag
 8. Behandle budsjettet for 2016
 9. Valg

Saker / forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/leder i hende innen 18. januar 2016.

For styret i Ullensaker o-lag,

Marianne Risebrobakken
sekretær


Innkalling årsmøte 2015.docx


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.